Team bán hàng

Tuyển dụng đội ngũ bán hàng, vào bánh mì và tiếp khách chỉnh chu theo tiêu chuẩn và hướng dẫn đào tạo cụ thể

Team marketing

Tuyển dụng đội ngũ marketing, xây dựng hình ảnh, make sản phẩm và hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh hoàn hảo cho khách hàng. 

Team bán hàng

Tuyển dụng đội ngũ bán hàng, vào bánh mì và tiếp khách chỉnh chu theo tiêu chuẩn và hướng dẫn đào tạo cụ thể